Skip to content

Ens for alle. Nej tak til differentieret pensionsalder

Af Steffen Graff Daugaard

Ens for alle. Nej tak til differentieret pensionsalder

Danmark har EU’s højeste pensionsalder. Er det virkeligt nødvendigt?

Begreber som nedslidning og antal år på arbejdsmarkedet er blevet en del af valgkampen. Det er efter min mening ikke nødvendigt.

Det er langt mere nødvendigt at fastsætte en pensionsalder, der er fair og ens for alle – uanset hvilket job, man måtte have haft.

Vi har før haft 65 år som pensionsalder, og det kan besluttes igen.

Vil man fortsætte på arbejdsmarkedet efter de 65 år, er det helt frivilligt og en mulighed, hvis ellers ens arbejdsgiver er enig.

Pensionsalderen må aldrig blive en del af et excel-regneark, men skal i stedet bero på en medmenneskelig tilgang. Er man syg eller nedslidt, har vi allerede muligheder som førtidspension mm.

En værdig pension klæder velfærdssamfundet og er en naturlighed efter et langt arbejdsliv.

Nej tak til differentieret pensionsalder, uanset hvilket job man har haft. Ja tak til en værdig tredje alder.