Skip to content

EU påvirker vores pensionsalder!

Af Steffen Daugaard - Byrådsmedlem Middelfart Kommune

EU påvirker vores pensionsalder!
Jeg mener ikke, vi via EU skal sende (nødhjælps)penge til EU-lande og da slet ikke til lande, der har en meget lavere pensionsalder end os og nægter at gennemføre reformer, der ellers ville bevirke, at landet selv spæder til deres egen kasse.
I Italien har deres udenrigsminister endda foreslået, at hjælpepengene skulle gå til skattelettelser i landet – her faldt mine ører af!!
I 2006 blev der i Danmark via en pensionsalderreform ændret drastisk på vores betingelser for at kunne gå på pension. Vi kan nu se frem til en pensionsalder på over 70, men ikke nok med det. Pensionsalderen er ikke fastlagt. Den stiger løbende, hvis gennemsnitslevealderen stiger.
Vi skal i Danmark ikke sætte vores pensionsalder op, så andre lande kan blive ved med at gå tidligt på pension. Lad os bruge pengene herhjemme, så vi kan få en pensionsalder på max. 65 igen. Så ligger vi stadig højt sammenlignet med resten af EU. Lad det være en ret, så vi selv kan bestemme. De, der så har overskud og lyst, kan jo bare fortsætte, men det skal være frivilligt. Giv os nu retten tilbage til en pensionisttilværelse, hvor vi stadig kan hjælpe de unge med deres børn, være frivillige i hjælpeorganisationer, gå rundt uden rollator og ikke dø, inden vi kan nyde et velfortjent otium. At måle pensionsalderen efter begrebet restlevetid er uværdigt og ren skrivebordsteknik. Arne duer ikke. Lad hr. og fru Danmark komme til.