Skip to content

Pension

Af Steffen Graff Daugaard

Pensionsalder og “restlevetid”

Senior-førtidspensionen er et meget debateret emne for tiden. Ved sidste velfærdsreform blev det vedtaget, at pensionsalderen skulle stige alt efter befolkningens levetid blev højere. Vores pensionsalder styres af et regneark med et begreb, der kaldes “restlevetid”. Denne restlevetid er sat til 14,5 år. Jeg finder begrebet “restlevetid” problematisk. Vi kan da ikke skære alle over en kam. Vores børn kan risikere at skulle være 74 år eller ældre, når de engang går på pension. Det er en forfærdelig tanke. Ikke, at man kan arbejde som 74 årig. Det er jo dejligt for den enkelte, så længe det er et frit valg og helbreddet holder, men at alle skal tvinges til at arbejde så længe – også de, der har et fysisk eller psykisk hårdt arbejde, er beskæmmende for et velfærdsland som Danmark. Der tales om, at seniorførtidspensionen skal gøres lettere at erhverve, men historien har vist, at intentionerne ofte bliver gjort til skamme og ikke alle, der har brug for hjælp – her pension – får det så let, som det på papiret lyder. De mennesker, der lige holder ud og kravler over målstregen til pensionen, kan så “nyde” deres pension som nedslidte ældre, der så opfylder kravet til “restlevetiden” – og måske endda glæder regnedrengene og dør før de når 14,5 år på pension. Jeg mener, at det giver god mening, at pensionsalderen sættes ned igen. Det er mere værdigt. Så kan de, der har lyst og overskud, blive ved med at arbejde – men giv alle en ret til pension på et tidspunkt på omkring de 65 år, så de nedslidte kan klare pensionisttilværelsen på en værdig måde, hvor der stadig er livskvalitet i hverdagen. Vi har jo mulighed for førtidspension allerede i dag. Vi skal måske se på måden, den håndteres på. Er man nedslidt / syg skal man have pension uanset alder, uddannelse eller køn. Man skal hjælpes og ikke trækkes igennem et mareridt med stor risiko for afslag på førtidspension, fordi et regneark arbejder med en gennemsnitlig restlevetid.

Steffen Daugaard
Folketingskandidat
Dansk Folkeparti